Чергові загальні збори акціонерів 20 березня 2020 року

ПрАТ «КИЇВБУДДЕТЛЬКОМПЛЕКТ» повідомляє Вас про скликання чергових загальних зборів акціонерів (далі по тексту — Збори) 20 березня 2020 року о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-г,офіс 21.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 17 березня 2020 року, Початок зборів о 14-00, реєстрація учасників з 12-00 по 13-50.

Затвердити наступний порядок денний:

1.Обрання членів Лічильної комісії позачергових загальних зборів

2.Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів та затвердження регламенту  загальних зборів.

3.Звіт директора про підсумки  фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ» за 2019 рік.

4.Звіт ревізора  та затвердження висновків про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2019 рік.

5.Звіт наглядової ради Товариства  за 2019 рік.

6.Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку  і збитків  Товариства.

8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства

З документами з питань порядку денного Зборів  акціонери можуть ознайомитись в адміністрації ПрАТ «КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ» за адресою м. Київ, вул. Сагайдачного, 25 Г,  від  дати надіслання повідомлення  до дати проведення загальних зборів —  у робочі дні  з 9-00 год. до 17-00 год.,  а в день проведення Загальних зборів —  у місці  їх  проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Алієв Маариф Джафар огли  (тел.: (067) 139-99-99).

При собі мати:  – паспорт або інший документ, що засвідчує особу; — довіреність на право участі у зборах (для представників акціонерів).

Голова Наглядової ради                                                             Задоя С.А.

Залиште перший коментар

Залиште відгук

Ваш e-mail (не публикуєтся).


*