Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

26 июня, 2013 0

1. Загальні відомості Приватне акціонерне товариство «Київбуддеталькомплект» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 04012419 04070 м. Київ П. Сагайдачного, буд.25-г, (044)425-12-07 Електронна поштова адреса емітента kcdk@mail,ru Адреса сторінки в мережі Інтернет kbdk.com.ua Вид особливої інформації : Докладніше

Річний звіт за 2012 рік

26 июня, 2013 0

• Титульний аркуш • Річна фінансова звітність • Основні відомості про емітента • Інформація про засновників та або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток паїв) • Інформація про чисельність працівників та оплату Докладніше