Чергові загальні збори акціонерів 20 березня 2020 року

22 февраля, 2020 0

ПрАТ «КИЇВБУДДЕТЛЬКОМПЛЕКТ» повідомляє Вас про скликання чергових загальних зборів акціонерів (далі по тексту — Збори) 20 березня 2020 року о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-г,офіс 21. Дата складання реєстру акціонерів, які Докладніше

Річна інформація емітента цінних паперів 2015 р

22 мая, 2015 0

Зміст Основні відомості про емітента Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів. Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління Основні відомості про Докладніше

Повiдомлення про придбання 06.04.2015 року пакету акцій ПрАТ «Київбуддеталькомплект»

9 апреля, 2015 0

06.04.2015 року акціонером-фізичною особою надана інформація про придбання 06.04.2015 року пакету акцій ПрАТ «Київбуддеталькомплект», на підставі інформації вбачається зміна відомостей про власника акцій, якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Розмір пакету акцій до Докладніше

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів

26 августа, 2014 0

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ Приватного акціонерного товариства «Київбуддеталькомплект»! Повідомляємо Вас про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 9 вересня 2014 року на вимогу акціонерів, які у сукупності володіють більше ніж 10% акцій Товариства, за адресою: м.Київ, вул.Сагайдачного, 25-г, Докладніше

Річний звіт Київбуддеталькомплект 2013

17 мая, 2014 0

Зміст Основні відомості про емітента Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів. Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління Основні відомості про Докладніше

Чергові загальні збори акціонерів

30 апреля, 2014 0

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ» Повідомляє, що згідно рішення Наглядової ради від 25.04.2014 року 18 червня 2014 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного, буд. 25-г, офіс 21, Початок зборів о Докладніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

26 июня, 2013 0

1. Загальні відомості Приватне акціонерне товариство «Київбуддеталькомплект» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 04012419 04070 м. Київ П. Сагайдачного, буд.25-г, (044)425-12-07 Електронна поштова адреса емітента kcdk@mail,ru Адреса сторінки в мережі Інтернет kbdk.com.ua Вид особливої інформації : Докладніше

Річний звіт за 2012 рік

26 июня, 2013 0

• Титульний аркуш • Річна фінансова звітність • Основні відомості про емітента • Інформація про засновників та або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток паїв) • Інформація про чисельність працівників та оплату Докладніше